Hadirilah…!!!
Pagelaran seni SETUPONAN dalam rangka memperingati hari kelahiran KGPAA Mangkunagoro IX.
Yang diselenggarakan oleh Akademi Seni Mangkunegaran Surakarta. Bertempat di Pendapa Prangwedanan Istana Mangkunegaran Surakarta.

Leave a Comment